7.4 Utslipp av nmVOC

I 2020 var totalutslippene fra sokkelen av nmVOC 34 980 tonn. Dette er en markert nedgang sammenlignet med 2019 da utslippene var 37 667 tonn. 

I 2020 var totalutslippene fra sokkelen av nmVOC 34 980 tonn. Dette er en markert nedgang sammenlignet med 2019 da utslippene var 37 667 tonn. Siden 2001 er samlede utslipp av nmVOC blitt redusert med hele 84 prosent. En betydelig utslippsreduksjon er oppnådd som følge av investeringer i nye anlegg for fjerning og gjenvinning av oljedamp på lagerskip og skytteltankere. De siste årene har også samarbeidsprosjektet med Miljødirektoratet, som beskrevet under 7.3.6 Utslipp av metan, bidratt til reduserte utslipp. 
 
27
HISTORISK UTVIKLING FOR SAMLET UTSLIPP AV NMVOC (TONN) OG FORDELING PÅ KILDE I 2020