7.6 Utslipp av SOx

​Figur 33 viser utslipp av SOx fra virksomheten på norsk sokkel og fordeling av utslippene i 2020 basert på kilde. I 2020 var samlet SOx-utslipp 550 tonn, en reduksjon fra 580 tonn i 2019. 

30
HISTORISKE UTSLIPP AV SOX FRA SOKKELEN, MED FORDELING PÅ KILDE I 2020