8

AVFALL

Petroleumsindustrien er blant de største avfallsprodusentene i Norge. Industrien legger stor vekt på forsvarlig håndtering av avfallet. Operatørenes hovedmål er å generere minst mulig avfall samt å etablere systemer slik at mest mulig avfall gjenvinnes.

Norsk olje og gass har utarbeidet egne retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten. Retningslinjene benyttes ved deklarering og videre håndtering av avfallet. Alt avfall blir sendt til land i henhold til industriens retningslinjer. 

Avfallshåndtering - Klima- og Miljørapporten 2021 NOROG - Adobe Stock