8.1 Ikke-farlig avfall

Generelt blir avfall inndelt i farlig og ikke-farlig avfall i henhold til gjeldende regelverk, og skal deklareres etter nasjonale forskrifter og internasjonale retningslinjer. 

Det ble i 2020 produsert 21 858 tonn ikke farlig avfall, en liten oppgang fra 2020 da volumet var 20 109 tonn.
 
31
FORDELING AV IKKE-FARLIG AVFALL I ULIKE KATEGORIER FRA OFFSHOREVIRKSOMHETEN (TONN)