Klima- og Miljørapport 2022

Fra 2021 ble Klima- og miljørapporten fra Norsk Olje og Gass utgitt digitalt. 

Vi anbefaler deg å bruke den digitalt da du får dra nytte av interaktiviteten i grafene og har mulighet for å gå dypere inn i tallmaterialet enn noensinne tidligere.

Vi har også muliggjort nedlasting av PDF rapporten via knappen under. 
 
Merknad: Noen tekst og tabell titler kan være forskjøvet over på neste side.