6.3.5 Metanutslipp forbundet med gasseksport til Europa

Naturgassen som eksporteres til Europa der den benyttes i husholdninger, industri og gasskraftverk, består hovedsaklig av metan.  

Siden CO2-utslippene fra gasskraftverk bare utgjør halvparten av utslipp fra kullkraftverk per produsert strømenhet vil en overgang fra kullbasert til gassbasert elektrisitetsproduksjon være et godt klimatiltak. Dette forutsetter at metanutslipp fra produksjon og gassrørsystemet og ut til forbruker ikke er så høyt at det utligner denne fordelen. Metanintensiteten på norsk sokkel var i 2021 0,02 %. Dette er totalt metanutslipp for alt olje- og gassproduksjon delt på volum gass solgt.

Norsk rørgass til Europa har en metanintensitet på som er ca 1/10 av gjennomsnittet for all gass som importeres til EU. Dette viser at norsk gass har et lavere karbonfotavtrykk enn gass fra andre produsentland. I tillegg viser det at bruken av gass i Europa har en klar klimafordel i forhold til kull.

Årsakene til den lave metanintensiteten for norsk gass er bl.a. undersjøiske gassrør, forbud mot rutinefakling, høyt avgiftsnivå, i tillegg til høyt fokus på å minimere gasslekkasjer av sikkerhetshensyn. For mer detaljer se Equinors studie av utslipp i gass verdikjeden. 

 
Metan kompressor - Klima- og Miljørapport 2021 NOROG -Adobe Stock