6.6 Utslipp av SOx

Figur 30 viser utslipp av SOx fra virksomheten på norsk sokkel og fordeling av utslippene i 2021 basert på kilde. I 2021 var samlet SOx-utslipp 525 tonn, en reduksjon fra 550 tonn i 2020. 
 

30
HISTORISKE UTSLIPP AV SOX FRA SOKKELEN, MED FORDELING PÅ KILDE I 2021