Offshore Norge Klima- og Miljørapport Portal

Offshore norge gir hvert år ut en egen klima- og miljørapport med detaljert oversikt over alle utslipp fra petroleumsindustrien foregående år.

Formålet med rapporten er blant annet å formidle data for alle utslipp til miljøet fra våre aktiviteter, og informere om industriens arbeid og resultater på klima- og miljøområdet.

Brukerveiledning til figurer

Figurvalg meny/hamburger menyen
Valgmeny for figurer
Valgmuligheter i figurmenyen
Oversikt over figur valg
Visning av datagrunnlag som tabell under figuren
Vise tabell grunnlaget under figuren
Fullskjermsvisning av figuren
Fullskjerms visning
Gå ut av fullskjermsvisning
Hvordan komme seg ut av fullskjermsvisning

Søylediagram

Utheving av kategorier i søylediagram
Hvordan velge kategorier i figuren

Kakediagram

Kakediagram
Kakediagram instruksjoner

Linjediagram

Linjediagram funksjonalitet